STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

301

Nguyễn Thị Thùy Dung

VIET NAM

5

302

Ninh Mạnh Thắng

VIET NAM

5

303

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

VIET NAM

5

304

Đào Hữu Nghĩa

VIET NAM

0

305

Trần Quang Hiếu

VIET NAM

5

306

Nguyen Thi Dieu Linh

VIET NAM

1

307

Nguyễn Văn Nam

VIET NAM

5

308

Đồng Tiệp Khắc

VIET NAM

5

309

Lê Hoa

VIET NAM

5

310

Đỗ Kim Lứa

VIET NAM

5

311

Bùi Hùng Cường

VIET NAM

2

312

Triệu Thị Oanh

VIET NAM

0

313

Nguyễn Thị Kim Dung

VIET NAM

3

314

Naoyuki Doi

JAPAN

5

315

Nguyễn Văn Hải

VIET NAM

4

316

Nguyễn Đức Phước

VIET NAM

5

317

Lê Thị Xuân Vinh

VIET NAM

5

318

Nguyễn Xuân Tư

VIET NAM

5

319

Nguyễn Phước Hoài

VIET NAM

5

320

Chie Semba

VIET NAM

3

321

Trần Ngọc Tiến

VIET NAM

5

322

Minh Cao

VIET NAM

5

323

Ngô Thị Thuý

VIET NAM

0

324

Trần Văn Túy

VIET NAM

5

325

Vu Trung Huan

VIET NAM

0