STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

451

Phan Thị Duyên

VIET NAM

1

452

Hoàng Thanh

VIET NAM

0

453

Tăng Hùng Sơn

VIET NAM

5

454

Phạm Quốc Hưng

VIET NAM

5

455

Nguyễn Ngọc Quang

VIET NAM

0

456

Nguyễn Phúc Thanh

VIET NAM

0

457

Đặng Thị Thanh Mai

VIET NAM

5

458

Từ Văn Chí

VIET NAM

5

459

Đỗ Thu Quyên

VIET NAM

3

460

Vũ Văn Anh

VIET NAM

5

461

Đỗ Trọng Danh

VIET NAM

5

462

Đặng Phương Mai

VIET NAM

0

463

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

VIET NAM

0

464

Đỗ Duy Hậu

VIET NAM

2

465

Phạm Doãn Triều

VIET NAM

0

466

Nguyễn Châu Bảo

VIET NAM

0

467

Nguyễn Chí Khánh

VIET NAM

0

468

Phan Vũ Trọng

VIET NAM

5

469

Trần Văn Lâm

VIET NAM

0

470

Nguyễn Tấn Phong

VIET NAM

0

471

Nguyen Hai Son

VIET NAM

0

472

Quảng Văn Thịnh

VIET NAM

0

473

Tran Kim Thanh

VIET NAM

0

474

Mai Quang Hiển

VIET NAM

0

475

Jean-paul Burion

GERMANY

0