STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

26

Lê Minh Anh Tuấn

VIET NAM

5

27

Dat Le Tien

VIET NAM

0

28

Trịnh Thị Hồng Trang

VIET NAM

0

29

Akane Nemoto

VIET NAM

0

30

Nguyễn Thị Ánh Thủy

VIET NAM

0

31

Yui Iwaisako

JAPAN

0

32

Trần Quốc Khánh

VIET NAM

1

33

Ngô Thanh An

VIET NAM

0

34

Vũ Quốc Việt

VIET NAM

0

35

Nguyễn Đức Bình

VIET NAM

1

36

Lê Đức Kim

VIET NAM

5

37

Hoàng Văn Phước

VIET NAM

0

38

Đinh Lê Thái Huy

VIET NAM

0

39

Nguyễn Hữu Thông

VIET NAM

3

40

Nguyễn Song Long

VIET NAM

4

41

Do Hieu Liem

VIET NAM

5

42

Hoang Hai Thinh

VIET NAM

4

43

Nguyễn Quốc Hùng

VIET NAM

5

44

To Khanh

VIET NAM

0

45

Nguyen Thanh Trung

VIET NAM

0

46

Lê Văn Hậu

VIET NAM

3

47

Giang A Su

VIET NAM

0

48

Nguyễn Quang Liêm

VIET NAM

0

49

Đang Thai Hien

VIET NAM

4

50

南雲義仁

JAPAN

0