STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

601

Lê Hoàng Thái

VIET NAM

2

602

Đoàn Ngọc Ấn

VIET NAM

0

603

Le Minh Tri

VIET NAM

5

604

Thái Sơn

VIET NAM

1

605

Đỗ Trọng Hoài Ân

VIET NAM

5

606

Đào Vũ Đình Hoàng

VIET NAM

4

607

Nguyen Hien Sa

VIET NAM

0

608

Amol Ambavane

THAILAND

0

609

Trương Huỳnh Sơn

VIET NAM

0

610

Tôn Nữ Ngọc Mai

VIET NAM

0

611

Nguyễn Ngọc Thái

VIET NAM

3

612

Nguyễn Tiến Phước

VIET NAM

1

613

Trần Hữu Trí

VIET NAM

0

614

Lê Thọ

VIET NAM

0

615

Duong Thuy Quynh

VIET NAM

0

616

Thân Thị Hằng

VIET NAM

0

617

Nguyen Tran Mai Phuong

VIET NAM

0

618

Phạm Xuân Thời

VIET NAM

2

619

Do Tuan Ngoc

VIET NAM

0

620

Lê Tuấn Anh

VIET NAM

5

621

Trần Văn Trường

VIET NAM

0

622

Phạm Vũ Dũng

VIET NAM

2

623

Đỗ Trọng Luân

VIET NAM

5

624

Bùi Văn Long

VIET NAM

5

625

Lê Lang Biên

VIET NAM

5