STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

76

Nguyễn Tiến Trung

VIET NAM

1

77

Nguyễn Văn Hợp

VIET NAM

5

78

Nguyễn Văn Đạo

VIET NAM

5

79

Nguyễn Đặng Việt Cường

VIET NAM

5

80

Prabu Mohan

INDIA

5

81

Bùi Duẫn

VIET NAM

5

82

Dương Hoài An

VIET NAM

0

83

Nguyễn Quốc Hoàng Anh

VIET NAM

0

84

Trương Nguyên

VIET NAM

3

85

Nguyễn Đắc Nhân

VIET NAM

5

86

Nguyễn Đức Nguyên

VIET NAM

5

87

Đỗ Thị Bích Hải

VIET NAM

5

88

Pham Khoi Nguyen

VIET NAM

0

89

Vu Duy Thuong

VIET NAM

0

90

Ngô Thị Tuyết Nhung

VIET NAM

0

91

Triệu Quang Hùng

VIET NAM

2

92

Đinh Văn Tiến Thịnh

VIET NAM

5

93

Lê Thị Thư

VIET NAM

2

94

Nguyễn Xuân Anh Minh

VIET NAM

1

95

Phạm Văn Tùng

VIET NAM

0

96

Nguyễn Đình Huy

VIET NAM

0

97

Đào Duy Quang

VIET NAM

5

98

Nguyen Le Nhat Vy

VIET NAM

0

99

Malik Benzeghiba

VIET NAM

0

100

Huỳnh Mỹ Thuận

VIET NAM

5